ЕUdhёtoj, pres, pёrcjell

- Pёrdorni aplikacionin pёr tё pronotuar njё makinё.
- I përshtatshëm për të rezervuar, i lehtë për t'u paguar.
- Punojmё pёr ju 24\7

Informacione për shoferët

Për partnerët

Ne ftojmë shoferët me një makinë private të punojnë në një taksi, me kohë të plotë, dhe puna me kohë të pjesshme është gjithashtu e mundur në kohën e tyre të lirë.


Ne ju ftojmë për bashkëpunim:
– ORGANIZATAT që kryejnë transportin e udhëtarëve.

– SHOFER me një makinë private ose makinë të kompanisë.

– Person Fizik me një makinë private.

— Gjithashtu qëllimi ynë është të ndihmojmë mijëra shoferë të pёrfitojnë të ardhura shtesë.

—Pёrfitoni tё ardhura në kohën e lirë me aplikacionin e ri për drejtuesit e automjeteve.

— Ky projekt i krijuar bashkarisht me shoferёt-partnerё, pёrmban funksione tё dobishme dhe tё pёrshtatshme, tё cilat mund t'ju ndihmojnё tё arrini sukses.

— Ju mund ti bashkoheni ekipit Bi-Bi duke shkarkuar aplikacionin e drejtuesit\shoferit.

Informacioni i Kontaktit

Durres, LagjjaNr.1Currila, Object Nr. 464/27/ND+3-5, Zona Kadastrale 1574, Vol. 9, Fq.226
CRM-форма появится здесь

Durres, LagjjaNr.1Currila, Object Nr. 464/27/ND+3-5, Zona Kadastrale 1574, Vol. 9, Fq.226
I jepet ky numёr identifikimi M11608506N

© 2021 Bi-Bi